لزوم شفاف سازی در تمامی امور / حفظ و حراست از اموال و امکانات هلال احمر

تبریز – امید محمد زادهدکتر منجم در جمع معاونین هلال احمر استان :لزوم شفاف سازی در تمامی امور / حفظ و حراست از اموال و امکانات هلال احمر سرپرست جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی در جمع معاونین و مدیران اینجمعیت بر لزوم شفاف سازی امور و حفظ و حراست از اموال و امکانات هلال … ادامه