لزوم شفاف سازی در تمامی امور / حفظ و حراست از اموال و امکانات هلال احمر

5/5

تبریز – امید محمد زاده
دکتر منجم در جمع معاونین هلال احمر استان :
لزوم شفاف سازی در تمامی امور / حفظ و حراست از اموال و امکانات هلال احمر

سرپرست جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی در جمع معاونین و مدیران اینجمعیت بر لزوم شفاف سازی امور و حفظ و حراست از اموال و امکانات هلال احمر تاکید کرد .

، دکتر حمید منجم در نخستین جلسه خویش با معاونین و روسای ادارات و واحدها که روز شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ در سالن شهید سلیمانی اینجمعیت برگزار شد، گفت : جمعیت هلال احمر در دست ما امانت است و ما بایستی با انگیزه ای مضاعف تمام توان خود را در راستای پیشرفت این نهاد عام المنفعه بکار ببندیم .

وی با تاکید بر لزوم رعایت و احترام به قوانین و مقررات اداری در جهت برقراری نظم و انضباط اداری افزود : ما با رعایت قوانین و مقررات اداری به شفاف سازی در تمامی امور اهتمام خواهیم ورزید .

سرپرست هلال احمر استان با تاکید مجدد بر لزوم حفظ و حراست و نگهداری از اموال و امکانات هلال احمر وافزایش ضریب ایمنی اظهار داشت : همه باید دست در دست هم بدهیم و با تمام قدرت و قوت در راستای انجام وظایف و تحقق رسالت‌های سازمانی حوزه خویش و در نهایت تحقق ماموریت های هلال احمر با سرعت بیشتر از قبل تلاش کنیم .
دکتر منجم تصریح کرد : گزارش کار مستمر بر پایه برنامه مدون و ارتقا کیفیت خدمات و کارها جز اولویت های کاری ما خواهد بود .

فهرست مطالب