آگهی دعوت مجمع

نمایش 1 - 25 از 4,345

متن آگهیتاریخ انتشار

آگهی حق تقدم شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز
سهامی خاص ثبت شده به شماره 1709و شناسه ملی 14005640921
در خصوص افزایش سرمایه در اجرای ماده 169لایحه اصلاحی قانون تجارت به اطلاع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز سهامی خاص ثبت شده به شماره 1709 و شناسه ملی 14005640921میرساند . با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاد ه مورخ 16/2/1403و تغویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیت مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 000/840/420/40ریال یه مبلغ 000/ 000/000/45 ریال منقسم به 000/500/4 سهم 000/10 ریالی با نام و از طریق آورده نقدی افزایس یابد . لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت در خواست میشود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به ازاری هر سهم 1133/0سهم نسبت به دریافت برگه شرایط لازم عضویت و واریز وجه سهم خریداری شده استفاده نماید و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره 10842119813شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی سقز واریز و اصل فیش مربطه را به دفتر شرکت واقع در سقز بلوار انقلاب – روبروی مسجد النبی کد پستی 6681634514تسلیم نماید . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی )کارگران بازنشسته از کار افتاده( شهرستان قائمشهر دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در روز شنبه مورخه 26/03/1403 راس ساعت 9 صبح در محل کانون واقع در قائم شهر جنب مسجد صبوری برگزار میگردد شود حضور بهم رسانید
دستور جلسه
1ـ گزارش هیئت مدیره
2ـ گزارش بازرسین
3ـ گزارش و تصویب بیلان سال مالی 1402
4ـ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان قائمشهر

آگهی دعوت سهامداران شرکت ساختمانی کاچار عمران فردای پارسه (سهامی خاص) به شماره ثبت 13962 و شناسه ملی 14006267760 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود به دلیل عدم حدنصاب قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ 29/02/1403 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) که در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 16/03/1403 درمحل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4- و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل مینی بوس رانی قائمشهر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 875 و شناسه ملی 10760135899
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل مینی بوس رانی (سهامی خاص) که در ساعت 9 صبح مورخ 16/3/1403 بنشانی استان مازندران ، شهرستان قائمشهر ، بخش مرکزی ، شهر قائمشهر، آیت الله صالحی مازندرانی ، کوچه البرز بیست و چهارم (دلاور) ، بلوار آیت الله صاالحی مازندرانی ، پلاک 0 ، هوشنگ اخوان ، طبقه همکف کد پستی 4765778365 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- انتخاب / تعیین سمت مدیران
2- انتخاب بازرس / بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

هیئت مدیره شرکت

مجمع عمومی

1403/02/29

دعوت اعتماد رهاورد

1403/02/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسكن وساختمان استان گلستان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسكن وساختمان استان گلستان دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که از ساعت 19 الی 22 ، روز دوشنبه مورخ 21/03/1403 با رعایت پروتکل های بهداشتی به آدرس : گرگان ، جاده آق قلا سالن پذیرایی دیدار با دستور کار ذیل برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند :

دستور كار جلسه مجمع عمومي عادي :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
2- انتخابات هیئت مدیره و بازرس
3- بررسی و تصویب تراز مالی منتهی به 29/12/1402 انجمن
4- طرح و تصویب بودجه سال 1403 انجمن
5- سایر موارد

هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان گلستان

1403/02/30

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی شماره سیصد مازندران مرغ گوشتی به شماره ثبت 868 و به شناسه ملی 10760135090 می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول راس ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 09/03/1403 درمحل دفتر شرکت واقع در مازندران شهرستان سیمرغ روستای ملاکلا کدپستی 4774141496 با دستور کار به شرح ذیل برگزار می گردد. لذا از کلیه ی سهامداران دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
تذکر اول: متقاضیان اعطای نمایندگی می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 9 الی 12 صبح به همراه نماینده (وکیل) خود تا یک روز قبل از برگزاری مجمع در محل دفتر قانونی شرکت به آدرس فوق الذکر حاضر و نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع اقدام نمایند.
دستور جلسه:
1- تغییر ماده 4 اساسنامه (تغییر حوزه عملیات تعاونی)
2- اصلاح مواد 6 اساسنامه شرکت (اصلاح نشانی شرکت)
رئیس هیئت مدیره شرکت

1403/02/29

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بابلسر
مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بابلسر در ساعت 18 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 03/04/1403 در نمازخانه اداره آموزش و پرورش بابلسر واقع در خیابان پاسداران با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار می شود از کلیه اعضای محترم دعوت بعمل می آید شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه حضور بهم رسانید.
اعضای محترم جهت تنظیم وکالت نامه به همراه نماینده خود از تاریخ 01/03/1403 به مدت 10 روز از ساعت 8 صبح الی 13 در روزهای اداری در دفتر شرکت تعاونی حاضر و برگه وکالت ورود به مجمع عمومی را دریافت نمایند. ضمنا آن دسته از اعضای محترم که تمایل به سمت کاندیداتوری (بازرسی) شرکت را دارند می توانند 5 روز بعداز تاریخ صدور انتشار این آگهی جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند، همراه داشتن فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای شرکت در مجمع عمومی الزامی می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1402 و اتخاذ تصمیم درخصوص چگونگی تقسیم سود
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1403
4- اتخاذ تصمیم درخصوص استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسسات مالی و اعتباری در صورت نیاز
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال
رئیس هیئت مدیره منصور اسدالله نتاج

1403/02/29

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان ابهر ( نوبت اول)
شماره ثبت 121 شناسه ملی 10460010556
بنا به تصمیم هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان ابهر روز چهار شنبه مورخه 30/03/1403 راس ساعت 16 در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان ابهرتشکیل خواهد شد لذا بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت دعوت می شود در جلسه مذکور حضوربهم رسانند ویا وکلای خود را باتوجه به ماده 19 آیین نامه اجرایی نحوی برگزاری مجمع عمومی مبنی بر اینکه تعداد آرای وکالتی هر عضو وهر شخص غیر عضو تنها یک رای می باشد با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی وتکمیل فرم وکالتنامه از بین اعضا ویا خارج از اعضا شرکت معرفی نمایند.اعضایی که کاندیدا تصدی سمت بازرسی و هیات مدیره می باشند باید حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشارآگهی دعوت مجمع عمومی ضمن ارائه یک قطعه عکس 4×3 وکپی شناسنامه و کارت ملی و کارت عضویت جهت تکمیل فرم درخواست مربوطه به دفتر شرکت تعاونی واقع در ابهر خ خلیل طهماسبی شبکه بهداشت و درمان ابهر مراجعه نمایند.بدیهی است به درخواست های پس از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- ارائه گزارش مکتوب هیات مدیره در خصوص عملکرد سال گذشته
2- ارائه گزارش بازرس تعاونی در خصوص فعالیت و صورت های مالی سال گذشته
3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه سال 1402
4- انتخاب اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل تعاونی سال 1403
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل تعاونی سال 1403
6- تصویب بودجه سال 1403
7- اتخاذ تصمیم در مورد پاداش به کارکنان مدیران و بازرسان طبق اساسنامه
8- اتخاذتصمیم در مورد حق الزحمه جلسه به هیات مدیره از ابتدای سال 1404
9- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سپرده پس انداز قرض الحسنه از ابتدای سال 1404
10- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه از ابتدای سال 1404
11- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای روزنامه اصلی و روزنامه علی البدل برای درج آگهی های شرکت
12- تصویب آیین نامه جدید نحوه تشکیل مجامع عمومی
تاریخ انتشار: 29/02/1403
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار- حمید هاشمی

1403/02/29

آگهی دعوت از مجاورین جهت بازدید محل و انجام نقشه برداری

شهرداری خرمدره مالک ششدانگ یک باب عمارت تحت پلاک 124 فرعی از 38 اصلی واقع در خرمدره بخش سه زنجان طی درخواست وارده شماره 1372-26/02/1403 با اعلام عدم دسترسی به مجاورین،درخواست صدور سند مالکیت کاداستری نموده است،با عنایت به اینکه ملک مذکور فاقد طول و ابعاد و مساحت است،لذا در اجرای دستور(کد914مجموعه بخشنامه های ثبتی)بدینوسیله از مجاورین ملک دعوت میگردد راس ساعت 10 صبح مورخه 02/03/1403 در محل وقوع ملک به آدرس : خرمدره – خیابان 17 شهریور – پشت عکاسی چشمک ،حاضر تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار این اداره نسبت به انجام نقشه برداری و تعیین مساحت اقدام گردد.بدیهی است عدم حضور مجاورین مانع از عملیات ثبتی نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 29/02/1403

ناصرکلانتری
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرمدره

1403/02/29

مجمع عمومی

1403/02/27

مجمع عمومی

1403/02/27

آگهی دعوت به همکاری
یک واحد تولیدی ادوات کشاورزی مستقردرخمین ، بخش کمره روستای
سیف الدین به یک نفر باداشتن مدرک تحصیلی مهندس مکانیک درکلیه گرایشها
ومهندس کشاورزی باگرایش ماشین آلات کشاورزی نیازدارد. شماره تماس 09183661794

اندازه : 2کادر چاپ : 29/2/1403
قیمت 300هزارتومان

1403/02/29

آگهی دعوت از سهامداران شرکت کیمیا سفال
سهامی خاص به شماره ثبت 3359
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در تاریخ 1403/3/26ساعت 14 بعد از ظهر در محل شرکت واقع در گرگان – جاده نصرآباد – جنب کارخانه سامان تیغه کارخانه کیمیا سفال تلفن همراه 09113805262 تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه جهت
1: انتخاب هیئت مدیره
2: انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
3: تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان
4- سایر مواردی که در اختیار مجمع باشد.
هیئت مدیره شرکت کیمیا سفال گرگان

1403/02/29

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت نخل طلایی بابلسر (ثبت 1148 و شناسه ملی 10760162870) راس ساعت 15:30 روز پنج شنبه مورخ 24/03/1403 درمحل بابلسر خیابان پاسداران – نبش پاسداران 36 روبروی رستوران وارش کانون فرهنگی تربیتی فجر اداره آموزش و پرورش بابلسر تشکیل می گردد لذا ضروری است کلیه سهامداران شخصا یا وکالتا دراین جلسه حضور بهم رسانید. ضمنا کسانیکه تمایل دارند در سمت بازرسی کاندیدا شوند از تاریخ صدور انتشار این آگهی به مدت 5 روز مهلت دارند با مراجعه به دفتر شرکت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. همچنین به اطلاع می رساند جهت انجام وکالتنامه (به استثناء وکالت نامه در دفتر خانه اسناد رسمی)، حضور توام وکیل و موکل از (تاریخ 17/03/1403 لغایت 23/03/1403) از ساعت 9 الی 12 در روزهای اداری و غیراداری به دفتر شرکت واقع در بابلسر خیابان فریدونکنار جنب شهرک ارغوان شمالی مراجعه و نسبت به تحویل برگه وکالتنامه اقدام شود،
دستور جلسه:
1- استماع گزارش کار هیئت مدیره و بازرس و نماینده حقوقی شرکت
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای سنوات قبل و پیش بینی بودجه سال 1403
3- انتخاب بازرس برای مدت یک سال مالی
4- اخذ تصمیم درخصوص کسانیکه به نوعی به حساب شرکت یا افراد دیگر پول واریز کردند
5- اخذ تصمیم درخصوص فروش زمین شرکت ویا ادامه فعالیت آن
6- اخذ تصمیم درخصوص فروش سایر اموال مازاد شرکت
7- پذیرش عضو جدید و افزایش سرمایه (20نفر)
8- اخذ تصمیم درخصوص مشارکت اعضا در تامین هزینه های جاری شرکت
9- اخذ تصمیم درخصوص حقوق مدیرعامل و حق الجلسات هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس
10- اخذ تصمیم درخصوص انتخاب وکیل درمراجع قانونی و قضایی
11- اخذ تصمیم درخصوص سهامدارانی که موجب زیان مادی تعاونی شده اند و یا اعمالی که به حیث و اعتبار تعاونی لطمه وارد کرده اند (ماده 17 اساسنامه)

عباس اثنی اعشری امیری
رئیس هیئت مدیره

1403/02/27

( آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم )
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان قائمشهر ثبت شده به شماره 6808 قائمشهر و شناسه ملی 14009610628 و کد پستی 4765948881 در ساعت 8:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 31/03/1403 درمحل استان مازندران، شهرستان قائمشهر، شهر قائمشهر، خیابان آیت الله صالحی مازندرانی (خیابان تهران) حسینیه باب الحوائج شهید رجائی- باحضور کلیه اعضاء و یا وکلای آنان با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود در ساعت و روز مقرر در جلسه حضور بهم رسانید ضمنا جهت اخذ وکالت ، وکالت گیرنده به اتفاق وکالت دهنده با در دست داشتن مدارک شناسائی شخصی از تاریخ 22/03/1403 لغایت 29/03/1403 بعدازظهرها از ساعت 13 الی 14 (به غیر از ایام تعطیل) در محل دفتر شرکت حضور یافته تا وکالتنامه به رویت نماینده هیئت مدیره و بازرس برسد ضمنا به همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده و ارائه شماره تلفن به نام و مالکیت هرعضو الزامی میباشد از کلیه اعضاء محترم درخواست می گردد فرم درخواست کاندیداتوری سمت بازرس و هیئت مدیره را تا 5 روز بعداز انتشار آگهی دعوت به هیئت مدیره ارائه تا در کمیسیون مربوطه جهت تایید صلاحیت طرح گردد، از اعضاء و یا وکلای قانونی آنان دعوت می شود تا در موعد مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس به تفکیک از سنوات 1399 لغایت 1402 شرکت
2- طرح بیلان مالی از سنوات 1399 لغایت 1402 شرکت
3- طرح پیش بینی بودجه سال 1403 شرکت
4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان به مدت یکسال مالی
6- طرح آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون مصوب 9/3/1387 به همراه اصلاحات مورخ 18/06/1399
رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان قائمشهر
رامین فرشیدفر

1403/02/27

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی تاکسیرانی قائمشهر به شماره ثبت 310 و شناسه ملی 10760064861 و کد پستی 4764685578 می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول، راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 31/3/1403 به آدرس قائمشهر میدان جانبازان دفتر شرکت تعاونی تاکسیرانی با دستور کار به شرح ذیل برگزار می گردد، متقاضیان ثبت نام سمت کاندیداتوری بازرسی حداکثر 5 روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی درخواست کتبی خود را مطابق فرم مصوب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون تکمیل و به هیئت مدیره تحویل نمایند، ضمنا به همراه مدارک لازم به اتاق تعاون استان واقع در ساری ، بلوار پاسداران روبروی بانک ملی خیابان رفیعی ساختمان دامون تحویل نموده و رسید دریافت نمایند، لذا از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید شخصا یا برابر اساسنامه وکالتا نماینده خود را معرفی و در ساعت ، روز مقرر حضور بهم رسانند جهت اخذ وکالت ، وکالت گیرنده به اتفاق وکالت دهنده با در دست داشتن مدارک شناسائی معتبر یعنی شناسنامه و کارت ملی در ساعات اداری از تاریخ 26/3/1403 لغایت 29/3/1403 به دفتر شرکت واقع در قائمشهر خیابان ساری میدان جانبازان مراجعه و وکالت نامه در حضور اعضاء هیئت مدیره تنظیم و ثبت دفتر گردد، ضمنا به همراه داشتن کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی و دفترچه سهام جهت حضور در جلسه مجمع عمومی الزامی است.
دستور جلسه:
1- ارائه گزارش هیئت مدیره
2- ارائه گزارش کتبی بازرس
3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1402
4- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1403
5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی
رئیس هیئت مدیره
محمد بابائی

1403/02/27

آگهي دعوت نوبت اول سهامداران شرکت پردازشگر تراز سامانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پردازشگر تراز سامانه (سهامی خاص) بشماره ثبت 329223 تهران و شناسه ملی 10103672061 دعوت میشود تا در جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به ترتیب در ساعات 10 صبح و 12 ظهر شنبه مورخ 12 / 03 / 1403 در محل دفتر مرکزی شرکت بنشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان شهيددكترشمس لاهيجاني (نيلو)-خيابان شهيدان حسن ومصطفي فوزي(هفتم)-پلاك 4-طبقه ششم-واحد شمالي کد پستی 1435673796 تلفن 58452000-021 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه
1- مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح (نقل و انتقال سهام)
2- مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 12 ظهر (انتخاب / تعیین سمت مديران - انتخاب بازرس / بازرسان - تعيين دارندگان حق امضاء)
ساير مواردي كه در صلاحيت مجامع فوق باشد .
هيئت مديره شرکت

1403/02/27

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
انجمن صنفی کارگری مسئولین فنی، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان ایلام
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری مسئولین فنی، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان ایلام   که در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ راس ساعت 1 0 صبح در محل : ایلام، بلوار دانشجو، سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان ایلام برگزار میگردد. از کلیه مسئولین فنی، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان شاغل در بخش صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی دعوت میشود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1.     تصویب اساسنامه
2.     انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن
هیات موسس:
1- کامبیز رشیدی   2- کلثوم صفائی پور  3- پانیذ میرزابیگی
نماینده هیئت موسس:
کلثوم صفائی پور     تلفن: 09183437091

1403/02/27

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده

به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان دولت شهرستان جوانرود میرساند جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 1403/03/12 درمحل سالن اجتماعات کتابخانه عمومی واقع در فاز۳ حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه: تمدید مهلت فعالیت تعاونی در اساسنامه

هیات مدیره تعاونی

1403/02/27

دعوت مجمع عمومی عادی

1403/02/29

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی مازندران
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم جهت حضور در مجمع عمومی عادی در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ساعت ۱۴ با دستور کار زیر دعوت به عمل می آید.
۱_ گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲
۲_گزارش مالی سال ۱۴۰۲
۳_گزارش بازرس
۴_تصویب برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳
مکان : ساری_ خیابان فرهنگ_نبش فرهنگ ۳۴ _ ساختمان ۸۵ _ طبقه اول
هیات مدیره

1403/02/26

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن معلمان بابلسر در ساعت ۸/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ در محل تعاونی به آدرس: بابلسر، میدان معلم، جاده بابلسر به فریدونکنار، کوچه مجتمع تفریحی آلپ برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم شخصا و یا وکالتا (بطور کتبی) برای حضور در این جلسه مجمع دعوت به عمل می آید. اعضای محترم می توانند جهت تایید و تنظیم وکالتنامه کتبی با نماینده تام الاختیار خود از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۳/۲۸ در روزهای اداری از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. داوطلبان سمت بازرس از تاریخ انتشار این آگهی ۵ روز مهلت دارند با مراجعه به دفتر شرکت نسبت به تکمیل فرم داوطلبی اقدام نمایند.
دستور جلسه:
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳
۳- انتخاب بازرسین

فاطمه صغری منتظری کردی
رئیس هیئت مدیره

1403/02/26

بسمه تعالی
((آگهي دعوت سهامداران شركت کیمیا پژوهان خاورشیمی))
بدینوسیله از کلیه سهامداران شركت کیمیا پژوهان خاورشیمی(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 5386گنبد و شناسه ملی 10103402183 دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه كه در ساعت 10 صبح مورخه 1403.03.07در دفتر مرکزی شرکت به کدپستی: 4977181748 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه
1- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
هيئت مديره شرکت

متن آگهیتاریخ انتشار