مدیریت مالی

نمایش 1 - 25 از 218

 تاریخ نماینده شماره همراه مبلغ واریزی(ریال) رسید توضیحات وضعیت
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳حسین ساسانی قمصری تهران091248966578,000,000 ریال-انتقال-پول-به-حساب-روزنامه-یادگار-امروز-10اردیبهشت.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۳۵۶۰xxxx۳۰۰۰
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : خرید خدمات
متعلق به : حسن نجفوند, جعفر رضائی, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۲:۳۴
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۳۰۲۱۰۰۱۷۲۰۶۲۷۷۹

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
فروردین ۳۰, ۱۴۰۳علی کرمی عصر رسانه - کرمانشاه0918885726127,500,000 ریالارسال رسید واریزیدر حال بررسی
فروردین ۲۸, ۱۴۰۳حسین ساسانی قمصری تهران091248966577,000,000 ریال-انتقال-پول-به-حساب-روزنامه-یادگار-28فروردین.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۳۵۶۰xxxx۳۰۰۰
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : خرید خدمات
متعلق به : حسن نجفوند, جعفر رضائی, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۲
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۳۰۱۲۸۰۱۷۲۵۵۵۶۹۲

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
فروردین ۲۵, ۱۴۰۳حسین ساسانی قمصری تهران0912489665715,000,000 ریال-به-حساب-روزنامه-یادگار-24فروردین.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۲۰۷۵xxxx۷۰۰۵
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : خرید خدمات
متعلق به : حسن نجفوند, جعفر رضائی, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۲۰:۵۶
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۳۰۱۲۴۰۱۷۲۷۶۳۶۵۱

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
فروردین ۱۵, ۱۴۰۳علی کرمی عصر رسانه - کرمانشاه0918885726115,000,000 ریالارسال رسید واریزی

سلام تسویه اسفند

در حال بررسی
اسفند ۲۴, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران0912489665720,000,000 ریال-به-حساب-یادگار-امروز-24اسفند.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۳۵۶۰xxxx۳۰۰۰
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به : جعفر رضائی, حسن نجفوند, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰۹:۰۵
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۰:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۲۲۴۰۱۷۲۲۱۴۹۳۱

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
اسفند ۲۳, ۱۴۰۲سیدمحمد میررحیمی یزد0913749355854,400,000 ریالارسال رسید واریزی

واریزی بابت آکهی شهرداری یزد 402/8/1
مواجهه اقتصادی

در حال بررسی
اسفند ۲۱, ۱۴۰۲یزد - محمد میررحیمی09137493558208,800,000 ریالارسال رسید واریزی

سلام
واریزی توزیع برق یزد بابت آگهی های مهر وآبان 402

در حال بررسی
اسفند ۱۶, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران0912489665712,000,000 ریال-به-حساب-یادگار-14اسفند2.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۲۰۷۵xxxx۷۰۰۵
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به : جعفر رضائی, حسن نجفوند, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۱:۱۹
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۲۱۶۰۱۷۲۰۲۶۳۶۱

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
اسفند ۱۶, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران0912489665712,000,000 ریال-به-حساب-یادگار-14اسفند1.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۲۰۷۵xxxx۷۰۰۵
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به : جعفر رضائی, حسن نجفوند, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۱:۱۹
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۲۱۶۰۱۷۲۰۲۶۳۶۱

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
اسفند ۱۴, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران091248966579,900,000 ریال-به-حساب-یادگار-14اسفند.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۳۵۶۰xxxx۳۰۰۰
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به : جعفر رضائی, حسن نجفوند, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۴:۴۲
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۸:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۲۱۴۰۱۷۲۵۰۴۴۱۷

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
اسفند ۵, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران0912489665720,000,000 ریال-حساب-روزنامه-یادگار-امروز-5اسفند-رسید-انتقال-پول.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۲۰۷۵xxxx۷۰۰۵
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به :
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰:۳۳
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۲۰۵۰۱۷۲۳۷۰۴۶۷

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
اسفند ۳, ۱۴۰۲مسعود هواسی عصر رسانه - ایلام0918142827545,115,000 ریالارسال رسید واریزی

سلام مبلغ 000 / 115 / 45 ریال با شماره پیگیری 657360 درتاریخ 3 اسفند بابت تسویه صورتحساب بهمن ماه به حساب واریز شد

در حال بررسی
اسفند ۱, ۱۴۰۲علی بشیری شاهرودی- شاهرود091017355945,040,000 ریالارسال رسید واریزی

فیش دی ماه 1402

در حال بررسی
بهمن ۳۰, ۱۴۰۲مینو آریانفر- یاسوج0917622386317,550,000 ریالارسال رسید واریزی

سلام مبلغ 17/550/000 ریال بابت بدهی بهمن ماه 1402 مربوط به آگهی های ثبتی یاسوج به حساب آقای جعفررضایی واریز شد

در حال بررسی
بهمن ۲۳, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران0912489665710,000,000 ریال-به-حساب-یادگار-امروز-23بهمن.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۲۰۷۵xxxx۷۰۰۵
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به : جعفر رضائی, حسن نجفوند, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۳:۱۸
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۱۲۳۰۱۷۲۳۵۲۲۴۹

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲حسین ساسانی قمصری تهران0912489665710,000,000 ریال-به-حساب-روزنامه-یادگار-14بهمن.docx

رسید انتقال پول

مبلغ : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب مبدا : ۰۲۰۷۵xxxx۷۰۰۵
روش انتقال : بین بانکی - پایا
شماره شبا مقصد : IR۳۲۰۱۵۰۰۰۰۱۸۶۷۸۱۰۸۵۲۹۵۲۹۱
بابت : پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی، ...)
متعلق به : جعفر رضائی, حسن نجفوند, علی اصغر سلیمانی
زمان انتقال پول : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۰:۵۳
زمان انجام تراکنش : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۳:۴۵
شماره پیگیری : ۱۴۰۲۱۱۱۴۰۱۷۲۶۱۶۲۲۳

بام
https://my.bmi.ir

در حال بررسی
دی ۳, ۱۴۰۱سمیرا مرادی فردیس091289170624,530,000 ریالارسال رسید واریزی

مبلغ ۴۵۳۰۰۰۰ ریال بابت تسویه آذر ماه واریز شد .

در حال بررسی
دی ۳, ۱۴۰۱سمیرا مرادی فردیس0912891706212,900,000 ریالارسال رسید واریزی

مبلغ ۱۲۹۰۰۰۰۰ریال بابت تسویه آبان ماه روزنامه های مواجهه اقتصادی و یادگار امروز سرپرستی فردیس واریز شد.

در حال بررسی
دی ۳, ۱۴۰۱فاطمه دهدار شهریار، قدس و ملارد0936565753012,870,000 ریالارسال رسید واریزی

مواجهه اقتصادی آذر1401

در حال بررسی
دی ۳, ۱۴۰۱زهرا قره باغی0919701154819,870,000 ریالارسال رسید واریزی

واریزی صورتحساب آذر ماه توسعه ایرانی

در حال بررسی
دی ۳, ۱۴۰۱زینب نیک رنگ اصفهان0913008502830,000,000 ریالارسال رسید واریزیدر حال بررسی
دی ۲, ۱۴۰۱هوشمند جوادی نمین091475425475,265,000 ریالارسال رسید واریزیدر حال بررسی
دی ۱, ۱۴۰۱محمدرضا عبدالهی- رباط کریم091222491289,360,000 ریالارسال رسید واریزی

سلام
فیش واریزی آذر ماه -- ۱۴۰۱ اقتصاد سرآمد نمایندگی رباط کریم
مبلغ واریزی : ۹.۳۶۰.۰۰۰ ریال
تاریخ واریزی: ۱۴۰۱.۱۰.۰۱
توضیح: مبلغ صورتحساب ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال که ۱۰٪ ( ۱.۱۹۰.۰۰۰ ریال) بابت پرداخت قبل از پنجم ماه کسر شده است ونیز مبلغ (۱.۳۵۰.۰۰۰ ریال) قبلاً اشتباها واریز شده بود و بستانکاری نمایندگی بود که از مانده کسر شده است.
===========
لطفا'' به روءیت سرکار خانم محمودی برسد.
با تشکر عبداللهی

در حال بررسی
آذر ۳۰, ۱۴۰۱سیدمحمد میررحیمی یزد0913749355852,000,000 ریالارسال رسید واریزی

سلام
مبلغ 5 میلیون و دویست هزارتومان بابت روزنامه های مواجهه و اقتصاد

در حال بررسی
 تاریخ نماینده شماره همراه مبلغ واریزی(ریال) رسید توضیحات وضعیت