اطلاعات روزنامه ها

 روزنامه رتبه مدیر مسئول شناسه ملی کد اقتصادی شماره حساب نام بانک شماره شبا کد پستی آدرس وب سایت
آرمان امروز2هوشمند سفیدی603871921060387192100104514871008بانک ملی-کدشعبه 852IR3301700000001045148710081419753154میدان توحید-خیابان شهید طوسی پلاک 100 طبقه 2 واحد 3armandaily.ir
افکار4حکمت اله موسوی186066453911938034293611909879تجارت-کدشعبه00228IR6801800000000036119098791581875113تقاطع طالقانی و سمیه_خیابان سمیه_پلاک 110 و 108 طبقه دوم واحد 8 شماره تماس : (021) 88316975pishkhan.com
اقتصاد سرآمد4فیروز اسمعیلی نژاد41986802054198680205101864046008ملیIR4801700000001018640460081551716118تهران- سهروردی شمالی بالاتر از عباس آباد پلاک 456 طبقه سوم واحد 3 شماره تماس : (021) 88769227
اقتصاد مردم4اسرافیل عبادتی ساری قیه0044926650 41155948316419735030ملت،شعبه فلسطین،کد62562IR9201200000000000197350301416783861 تهران-خیابان ولیعصر خیابان دمشق پلاک 11 طبقه1 واحد 1 شرقی شماره تماس : (021) 88894221
توسعه ایرانی5مسعود رحمت حیدری28997469284113669387951928054296بانک پاسارگادIR5701200000000019280542961314784198تهران خیابان اتقلاب خیابان دانشگاه پ 132
جمهور5محمدرضا محمدیوسفی007140022200714002220102522238003ملیIR4001700000001025222380031311873964خیابان جمهوری اسلامی، بین اسکندری و باستان، کوچه نفر، پلاک 11، طبقه اول، واحد1 شماره تماس : (021) 66565270
خریدار5سید روح‌الله موسی کاظمی محمدی0384180531ندارد200682450004ملی،شعبه پارک،کد183IR8601700000002006824500041315854941خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لبافی نژاد، پلاک 87 شماره تماس : (021) 66459762
رویش ملت4حکمت اله موسوی186066453911938034293611909879تجارت-کدشعبه00228IR6801800000000036119098791581875113تقاطع طالقانی و سمیه_خیابان سمیه_پلاک 110 و 108 طبقه دوم واحد 8 شماره تماس : (021) 88316975
عصر توسعه4اسرافیل عبادتی ساری قیه004492665041155948316419735030 ملت،شعبه فلسطین،کد62562IR9201200000000000197350301416783861 تهران خیابان ولیعصر خیابان دمشق پلاک 11 طبقه اول واحد 2 شماره تماس : (021) 88915774
کاروکارگر3اسرافیل عبادتی ساری قیه00449266504111187946860110190296004ملی،شعبه دانشگاه تهران کد67397IR220170000000110190296001314784198تهران خیابان انقلاب خیابان دانشگاه چهارراه روانمهر -طبقه اول -دوم- سوم پلاک 132 شماره تماس : (021) 66966800karvakargar.com
مملکت5محمد حیدری007115414000711541400148470987تجارتIR550180000000000148470987نواب بالاتر از میدان جمهوری خیابان ارومیه شرقی پ104 طبقه زیر همکف شماره تماس : (021) 66597149
مواجهه اقتصادی4حسن نجف وند407030679140703067910211147412003ملیIR1501700000002111474120031314893911تهران، خیابان جمهوری، خیابان دانشگاه، کوچه ماستری فراهانی، پلاک6، واحد1 شماره تماس : (021) 66461770movajehe.ir
یادگار امروز5حسن نجف وند407030679140703067910201003206000ملی-شعبه میدان امامIR0601700000002010032060001314893911تهران - خیابان جمهوری خیابان دانشگاه کوچه ماستری فراهانی پلاک 6 طبقه اول شماره تماس : (066) 33405109yadegaremrooz.ir
 روزنامه رتبه مدیر مسئول شناسه ملی کد اقتصادی شماره حساب نام بانک شماره شبا کد پستی آدرس وب سایت